Scan-Do service by QRCodeINC


บริการระบบตรวจสอบสินค้าของแท้, ระบบรับประกันสินค้า
ด้วยเทคโนโลยี QR Code ชั้นสูง อันดับ1 ของประเทศ พร้อมฟังก์ชั่นที่ช่วยด้านการตลาดครบครัน