ระบบ Scan-Do© คือระบบ จัดเก็บข้อมูลผู้สแกนคิวอาร์โค้ด บนแพลตฟอร์มเว็บเซอร์วิส ที่มีการรักษาความปลอดภัยระดับ SSL 256 บิต (เทียบเท่าเว็บไซต์ธนาคาร) ซึ่งปัจจุบัน ระบบ Scan-Do© มีผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับสินค้า, ด้านส่งเสริมการตลาด, ด้านงานบริการหลังการขาย และอื่นๆ เพื่อสนองความต้องการในแต่ละองค์กร ซึ่งทั้งหมดนี้บริหารงานโดย ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด (QRCodeINC)