วิธีการสั่งซื้อ

การชำระค่าสินค้าและบริการสามารถชำระได้โดยสั่งจ่ายเช็คหรือโอนเงิน

ชื่อบัญชี บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด

  • ธ.ทหารไทย เลขที่ 260-2-05331-2
  • ธ.กรุงศรีอยุธยา เลขที่ 691-1-03693-9
  • ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 406-575496-5

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถออกในนาม

  • บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด  (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554077527
  • 93/34 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  • ยืนยันการชำระเงิน / ขอใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี E-mail : acc@arenamedia.co.th