โรงพิมพ์ คิวอาร์โค้ด

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด บริการรับพิมพ์งานที่เกี่ยวข้องกับ QR Code อันได้แก่

วัสดุ ที่รับบริการ

 • สติ๊กเกอร์กระดาษ
 • สติ๊กเกอร์กึ่งพลาสติก
 • สติ๊กเกอร์ PP
 • สติ๊กเกอร์ PVC
 • กระดาษที่ความหนาตั้งแต่ 50 - 300 แกรม
 • ผ้าคอตตอน [เช่น แท็กเสื้อผ้า, แท็กหมอนยางพารา, แท็กที่นอน]

ออฟชั่นเสริม

 • Run Number
 • Run QR Code
 • รูปแบบข้อความ ต่างกัน
 • รูปภาพประกอบ ต่างกัน
 • แถบขูด [เหมือนบัตรเติมเงิน]

งานที่เกี่ยวข้องกับ QR Code

 • สติ๊กเกอร์
 • นามบัตร
 • โบวร์ชัวร์
 • โปสเตอร์
 • สื่อการสอน