ผลงานของเรา

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด  ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการแห่งเดียวในประเทศไทย

มีผลงานด้านบริการ ระบบ QR Code มากเป็นอันดับ 1 

การที่เราได้รับงานจากสถาบันการเงิน สายการบิน กลุ่มธุรกิจประกันภัย และบริษัท มหาชน ชั้นนำเหล่านี้ เราต้องได้รับการ ตรวจสอบประวัติผู้บริหาร ตรวจสอบประวัติบริษัท อย่างมากมาย

รวมถึงต้องมีเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่ให้บริการเทียบเท่าธนาคารอีกด้วย


ผลงานบริการวางแผนการตลาด / ระบบซอฟท์แวร์อื่นๆ